My Starship configuration
Nie możesz wybrać więcej, niż 25 tematów Tematy muszą się zaczynać od litery lub cyfry, mogą zawierać myślniki ('-') i mogą mieć do 35 znaków.
Jérôme Deuchnord c001db8b03
Change memory usage threshold to 90%
4 lat temu
README.md Initial commit 4 lat temu
starship.toml Change memory usage threshold to 90% 4 lat temu

README.md

Starship configuration

My personal configuration of Starship.

Installation step

Install Starship, then:

$ git clone https://git.deuchnord.fr/Deuchnord/Starshipconf.git
$ ln starship.toml ~/.config/starship.toml