A library that computes the ephemerides.
Nelze vybrat více než 25 témat Téma musí začínat písmenem nebo číslem, může obsahovat pomlčky („-“) a může být dlouhé až 35 znaků.
 
 
Deuchnord 69cdf15fcd build: bump v1.0.8 před 1 měsícem
.github chore(ci): fix CI (#64) před 1 měsícem
kosmorrolib build: bump v1.0.8 před 1 měsícem
.coveragerc test: fix coverage config před 2 roky
.editorconfig ci: add support for Windows (#14) před 2 roky
.gitignore chore: install conventional-changelog locally instead of using a global one před 1 měsícem
.gitpod.yml chore: migrate from Pipenv to Poetry (#35) před 1 rokem
CHANGELOG.md build: bump v1.0.8 před 1 měsícem
CONTRIBUTING.md chore: fix contribution instructions před 1 rokem
LICENSE.md docs(license): migrate to GNU Affero General Public License v3 (#27) před 1 rokem
Makefile chore: install conventional-changelog locally instead of using a global one před 1 měsícem
README.md docs: fix readme před 6 měsíci
SECURITY.md docs: add security manual před 1 rokem
pyproject.toml build: bump v1.0.8 před 1 měsícem
tests.py fix(ephemerides): fix the rise, culmination and set times being too often `None` před 1 rokem

README.md

Kosmorrolib

Coverage Status Version on PyPI IRC: #kosmorro on Libera.Chat

Stand with Ukraine

Installation

Requirements

Kosmorrolib requires the following software to work:

  • Python ≥ 3.8.0

And that’s all!

Production environment

Kosmorrolib is available on PyPI. To use it, invoke pip install kosmorrolib.

Development environment

To contribute to Kosmorrolib, you will need Poetry, a software to manage the project from development to publishing.

Clone this repository and run poetry install to install the dependencies. And that’s all, your development environment is ready for the fight! 👏

Documentation

All the documentation can be found on the website.