Преглед на файлове

🔨: optimizing docker dev image

master
Adrien преди 3 години
родител
ревизия
7201f4a40e
променени са 3 файла, в които са добавени 9 реда и са изтрити 5 реда
 1. +2
  -0
    .dockerignore
 2. +4
  -3
    Dockerfile
 3. +3
  -2
    docker-compose.yml

+ 2
- 0
.dockerignore Целия файл

@@ -1,2 +1,4 @@
node_modules
dist
.git
.gitignore

+ 4
- 3
Dockerfile Целия файл

@@ -1,6 +1,7 @@
FROM node:erbium-alpine
RUN apk add python2
WORKDIR /app
COPY package.json yarn.lock ./
USER node
WORKDIR /home/node
COPY --chown=node:node package.json yarn.lock ./
RUN yarn
ENTRYPOINT yarn dev
ENTRYPOINT node build/dev-server.js

+ 3
- 2
docker-compose.yml Целия файл

@@ -1,7 +1,8 @@
dev:
build: .
volumes:
- .:/app
- /app/node_modules
- .:/home/node
# Prevent node_modules to be mounted
- /home/node/node_modules
ports:
- 8080:8080

Зареждане…
Отказ
Запис